Träffpunkt

En träffpunkt för pensionärer och daglediga.

Fredagar kl 15.00 i Allianskyrkan.

13 september

"Sånger från våra hjärtan"

Jan och Ingrid Gunnargård, Christer Ramefelt

11 oktober

Lina Sandell berättar om sitt liv och sina sånger

Anette Åberg, Gnosjö

8 november

"Skola för fred i Betlehem"

Biskop emeritus Jan-Olof Johansson, Växjö

14 december

Grötfest

"Änglar - finns de?"

Malin Rylander, Trollhättan

Kontaktpersoner:

Ragnwald Ahlnér 072-3726129

Kurt Leijon 070-5864534

Kjell Eriksson 036-40282