UV-scout

Scouting för dig som går i tvåan och uppåt.
Måndagar 18.00-19.15, om inget annat anges.

Februari

3    Bakning

10  Sportlov  INGET UV

17  Lek

24  Bibel

mars

2    Våfflor & Lek

9  Hjälp mig!

16  Spårning   18.00-19.45

23  Bibel

30  Påskfest

TÄVLING
april

6    INGET UV

13  INGET UV

20  Bibel

27  Sakletarkväll

maj

4    Kanot

11  På Mon

16-17  Hajk

18   INGET UV

25   Avslutning   18.00-19.45

JUNI

23-28  Tyvärr är årets UV-läger inställt 

            p.g.a rådande pandemi.         

            Istället ordnas dagaktiviteter i

            Furusjö under flera av de         

            tänkta lägerdagarna.

            Information om dagar och tider

            kommer i UV-scouternas

            brevlåda.

Kontaktperson: Mari Johansson, 070-680 33 18