Följ vårt ungdomskonto

på Instagram

  • Vit Instagram Ikon

Tonår

För dig som går i åk 6 och uppåt.

Fredagar kl 19.00 i Allianskyrkan.

Kontaktpersoner:

Lars Dahlqvist, 070-913 60 68
Magnus Bromander, 076-722 31 82

Jakob Rylander, 076-023 73 27