Kors.png

VÄLKOMMEN TILL

FURUSJÖ ALLIANSKYRKA

Den blida vår är inne och nytt blir jordens hopp.

Nu fröjd får varje sinne, nytt liv får varje knopp.
Hur livligt solen strålar, hur majestätiskt mild!
För dödliga hon målar odödlighetens bild!
Förskönad nu naturen står klädd i högtidsdräkt.
Vad ljuvlig vällukt, buren till oss av vindens fläkt!
Vad prakt, vad rikedomar som skiftar tusenfalt!
Se runtomkring dig blommar och lever, doftar allt.
Ur sky, ur luft och lunder vi fågelsånger hör.
Än sker Guds skaparunder, och allting nytt Han gör.
Då går vi som i drömmar på strand och skogens stig
och ur vårt inre strömmar en lovsång, Gud, till dig.
Och allt som låg där fruset i dagar vintergrå
skall löst av himmelsljuset mot blom och mognad gå.
Vi glädes åt varandra, åt sol och sommartid,
att på Guds jord få vandra och äga himlens frid.

Psalm 197

En psalm som så fint beskriver våren med allt som den innehåller tycker jag. Vi får
mitt i oron för allt som sker omkring oss ändå ta in allt det vackra som våren för

med sig. Och som det står i sista versen ” äga himlens frid”. Gud vill oss väl och ser
på oss med kärleksfulla ögon. Gud välsigne dig!

                                                                                                           / Jeanette Sandblom