Kors.png

VÄLKOMMEN TILL

FURUSJÖ ALLIANSKYRKA

2020 blev ett annorlunda år på många sätt. Vi har fått vänja oss vi social distansering, vi har fått avstå sådant som vi i vanliga fall tar för givet. Livet har begränsats på sätt och vis. Vi vet inte något om hur 2021 kommer att se ut. I sådana tider kan det vara en trygghet att vända sig till Gud, oavsett om det är en vana eller för första gången. Ibland kan det vara svårt att formulera sig. Kanske kan en skriven bön bli till hjälp. Jag vet inte vem som skrivit den, men använd den gärna!

Gud, vi ber till dig i en ny och ovan situation
Hjälp oss att hitta nya sätt att ha omsorg om varandra 
Hjälp oss att hjälpa och värna varandra, 
i en tid när vi behöver hitta nya mönster i vardagen. 
Hjälp oss värna människor långt borta och nära som är i
behov av hjälp och stöd.
Vi ber om din frid när vi är rädda och oroliga
Vi ber om din tröst när vi är ledsna och har ont
Vi ber för din värld och din kyrka i hela världen
Kom med hopp och ljus till oss, och hjälp oss dela hopp och
ljus med varandra. 
I Jesu namn Amen

Kom med hopp och ljus till oss

/ Ann Leijon