VÄLKOMMEN TILL

FURUSJÖ ALLIANSKYRKA

En vänlig grönskas rika dräkt, har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt, de fagra örtesängar. Och solens ljus, och lundens sus och vågens sorl bland viden, förkunnar sommartiden.

Sommarpsalm, Carl David af Wirsén

Texten ovan är en av mina absoluta favoritpsalmer. Så vacker både i melodi och text. Den beskriver så bra den där underbara känslan som man kan känna i försommartid. Allt det vackra runt omkring som spirar, gror och riktigt sjuder av liv. I år är det på många sätt en annorlunda försommar men när vi ser oss omkring i naturen kan vi ändå se att den är som den brukar. Det grönskar överallt, fåglar sjunger i träden, hela naturen sprudlar av livsglädje. Jag kan finna en sån tröst och ro i det, att allt inte är förändrat, att skapelsen fungerar som den ska, att det finns så mycket runt omkring oss som vi kan njuta av och glädjas åt. För mig blir det också ett bevis på Guds kärlek till oss, att Han är densamme igår, idag och i all evighet. Han finns med oss överallt, varje dag och varje stund, även om vi ibland kan känna det som att Han är långt borta. När vi tycker att det är jobbigt att hålla avstånd från de som är våra närmaste, när vi brottas med bekymmer och krämpor. I Jeremia 29:11 står det  

 

 

 

 

 

 

Fina ord att vila i känner jag. Och för att återkoppla till psalmen så står det i sista raden i tredje versen ”blott Herrens ord förbliver”. Vi kan lita på att Gud vill oss väl och att Han är med oss alla dagar. Genom allt. Önskar dig en fin sommar! Hoppas att vi ses!

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.

Jer  29:11

Jeanette Sandblom