Höstlöv
Kors.png

VÄLKOMMEN TILL

FURUSJÖ ALLIANSKYRKA

Äntligen kom värmen och grönskan och känslan av att man liksom aldrig vill gå in på kvällarna. Det är så härligt med allt som växer och blomstrar, alla färger, allt surrande från humlor och bin. Det är som att hela skapelsen ropar på oss för att vi ska se och uppleva allt. Det är gott. Gud är god, Han vill oss väl och Han vill att vi ska få njuta av allt som livet och sommaren erbjuder. Att vi nu också får njuta lite mer av varandras sällskap gör inte saken sämre. Jag tror absolut att vi är skapade för att ha gemenskap med varandra. Välkomna tillbaka till kyrkan. Med önskan om en skön sommar. Gud välsigne dig.

Gud, vi ber till dig i en ny och ovan situation
Hjälp oss att hitta nya sätt att ha omsorg om varandra 
Hjälp oss att hjälpa och värna varandra, 
i en tid när vi behöver hitta nya mönster i vardagen. 
Hjälp oss värna människor långt borta och nära som är i
behov av hjälp och stöd.
Vi ber om din frid när vi är rädda och oroliga
Vi ber om din tröst när vi är ledsna och har ont
Vi ber för din värld och din kyrka i hela världen
Kom med hopp och ljus till oss, och hjälp oss dela hopp och
ljus med varandra. 
I Jesu namn Amen

Kom med hopp och ljus till oss

/ Jeanette Sandblom