top of page

Vi tror och bekänner att Jesus Kristus är Guds son och vår Herre. Han är vägen, sanningen och livet.

Vi tror att församlingen finns för att tillbe Jesus Kristus i både ord och handling, i gudstjänst och vardagsliv, enskilt och i gemenskap med andra.

Vi tror också att livet med Kristus rymmer en kallelse till den omgivande världen, det vi kallar mission.

Svenska Alliansmissionens sammanfattande bekännelse

Vi tror och bekänner att Jesus Kristus är Guds son och vår Herre. Han är vägen, sanningen och livet. Vi tror att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud. Vi tror att varje enskild människas liv, har sitt ursprung, sitt mål och sin mening i Gud.

Vi tror att Gud är alltigenom god – i sin kärlek, helighet, allmakt och rättfärdighet. Han är full av nåd och sanning. Ingen annanstans blir Guds kärlek mer konkret och uppenbarad än i Jesu liv, död och uppståndelse.

Vi tror att Gud, Fadern, Sone...

Läs mer

bottom of page