top of page

Vår

HISTORIA

Furusjö Alliansförsamling startades den 31 maj 1919, eller som det då hette, Furusjö Missionsförening. Beslutet fattades vid Elmberget och man var då 17 personer samlade. Den 13 september samma år bestämde man sig för att bygga ett missionshus. Ett kraftigt åsknedslag skingrade deltagarna, men trots utebliven avslutning hade ett viktigt beslut fattats den här kvällen vid Elmberget.

Man beslutade att bygga missionshuset på den av Georg Nilsson Furusjö Gård skänkta tomten eftersom denna hade en central plats i bygden intill dåvarande tågstation. Under vintern 1920 gick en omfattande väckelse...

Läs mer

bottom of page